LEVEN Ondernemen

“Wij mensen zijn werkers, wij houden ervan bezig te zijn. Hoeveel waardevoller wordt onze inzet wanneer wij groeien in bewustzijn van wie we werkelijk zijn”

Soms duurt het tot we letterlijk te pletter lopen, alvorens er een keerpunt komt. Ziekte, pijn, ongeluk, tegenslag, scheiding, dood,… brengen ons met een schok tot stilstand. Ze dwingen ons tot nadenken. “Ik wil dit niet” is de innerlijke en uiterlijke schreeuw. Maar wat als het niet anders kan? Wat als geen enkel pilletje de pijn kan verzachten?

Het keerpunt: Neem je leven in eigen handen!

Het leven zelf nodigt uit in dit moment. Het nodigt uit tot werkelijk leven. Het vraagt te durven beleven in de “voelende ervaring” wat er is in het moment.
De eerste beweging is vaak dat je heel diep terecht komt. Je voelt je slachtoffer, je begrijpt er niets van, je bent compleet uit je evenwicht. Ofwel verval je dieper in de slachtofferrol, ofwel sta je op en maak je de beweging in een andere richting, op zoek naar wie je werkelijk bent, op zoek naar wat het leven zelf je te vertellen heeft.
Alleen jijzelf kan jou antwoorden vinden. Een ander kan ze voor jou formuleren, maar dat is niet hetzelfde. Je hoort ze zelf te vinden en dan pas zijn het echt jou antwoorden. Dit doorleefde, doorvoelde weten is van een heel andere orde.

Leef bewust met aandacht

Aandacht voor elk moment. Hoe doe je dat? Maak tijd voor jezelf, luister en voel vooral wat je lichaam je te vertellen heeft.
Maak tijd voor elke ontmoeting. Heb aandacht voor de persoon in de ontmoeting, luister naar wat de ander je te vertellen heeft. Luister wat het met je doet wat die ander jou te vertellen heeft. Luister wat het met de ander doet wat jij te vertellen hebt.
In elk handelen kan er aandacht gaan naar datgene wat er is, wat het met je doet, wat het met de ander doet.
Dit vraagt zeker een soort vertraging. Het gaat over liefdevolle aandacht. Durven voelen wat er is en omarmen wat er te voelen is.

Wat is jou levensstroming hier en nu?

Wat is jou leven hier en nu? Wat vertelt het je over wie je bent.
Je wil een ander leven?
Ja het kan, dit zal slechts vorm krijgen vanuit datgene wat er nu is.

Fysieke beleving van je persoonlijke levensstroming

Je fysieke lichaam als bewegwijzering naar je werkelijke leven.
Jij hebt alle sleutels bij jou om jou schat te bevrijden. Om als vrij mens te leven.
Durf te voelen in vreugde en verdriet.

Sleutel :

Als ondernemer dien je je nu en dan over te geven aan datgene wat er is. Het leven zelf vraagt overgave. Stop het gevecht tegen je huidige leven, tegen alles wat je nu niet leuk vindt. Hoe vreemd het ook lijkt, het is juist door toe te laten en te omarmen wat er nu is dat een nieuwe beweging ontstaat naar je bevrijding. LEER te HOUDEN van WAT er IS.

Wens je ondersteuning? Voel je vrij contact met me op te nemen.