LEVEN Zelfrespect

“Liefde voor mezelf is een oneindig groeiproces waarin de grootsheid van het leven zich beetje bij beetje aan mij openbaart. Dit schenkt mij een ongelooflijke levenskracht en drive om te ontdekken wie ik werkelijk ben.”

Wanneer zie je jezelf? Vooral bij momenten van intense vreugde of intense pijn.
Bvb wanneer je verliefd bent. Liefde maakt blind wordt er wel eens gezegd?! Maar is dit werkelijk zo? In zekere zin misschien. Ik verklaar nader. Je voelt je in de zevende hemel, hoe komt dat? Omdat je te volle kan en mag zijn wie je bent. Alles verloopt in die momenten zo vloeiend spontaan dat je denkt dit is de hemel, dit is hoe ik wil leven, dit voelt zo perfect.

Jezelf zien als keerpunt.

Het grote misverstand is dat wij denken dat die ander onze ontbrekende schakel is. Onze angst zorgt ervoor dat we bezitterig worden naar de ander toe en de perfectie is aangetast, het sprookje is weg.

Het antwoord is, dat de ander ons inderdaad het ontbrekende puzzelstukje brengt voor onze heelheid. Hij is de spiegel voor onze ontbrekende stukjes die wij aan onszelf te geven hebben. En daar ontstaat onze groei naar zelfrespect … we geven onszelf wat wij nodig hebben om tot heelheid te komen.

Neem je verantwoordelijkheid op voor je eigen geluk, word volwassen.

Wat is volwassen zijn?
Zolang je nood hebt aan goedkeuring van de ander zit je in een afhankelijke positie.
Volwassen worden is loskomen van je moeder en je vader in die zin dat je je eigen beslissingen neemt en je verantwoordelijkheid opneemt voor de gevolgen van je handelen. ! Het is niet omdat je gebroken hebt met vader en moeder, of ze zijn overleden,… dat je vrij bent van je emotionele,… erfenis. Vader en moeder figuren worden overgenomen door vrienden, partners,… Kijk maar eens hoe het anderen vergaat, het is vaak gemakkelijker bij de ander te zien dan bij jezelf. In sommige relaties zie je heel goed dat gehandeld wordt vanuit een zoeken naar goedkeuring en bevestiging.
Geluk is iets wat je in eigen handen te nemen hebt.
Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Het is niet iets of iemand anders die je gelukkig zal maken. Voorwaardelijke liefde stelt de voorwaarde dat iets of iemand je gelukkig zal maken. Dit soort liefde is eindig.

De weg van eenzaamheid naar gelukkig (vervullend) alleen zijn.

Zolang je je eenzaam voelt, betekent dit dat je met de verwachting leeft dat de ander je gelukkig zal maken. Ga op zoek naar wat je hart verlangt en schenk het aan jezelf. Schenk jezelf aandacht in je voelen en in je geborgenheid. Ga op zoek naar wat je echt gelukkig maakt door in stilte te voelen. Durf je harte droom waar te maken ook al spreekt je hoofd andere woorden.

Op weg in verbondenheid

Wanneer je groeit in volwassenheid, kom je los van de ander. Je groeit in liefdevolle zorg met aandacht voor je eigen noden en verlangens. Je directe omgeving geniet mee van je liefdevolle aandacht voor alles wat is.

Volwassen zijn in een verrijkende relatie:

  • in partnerschap
  • op het werk
  • in je vriendenkring

Wanneer je volwassen bent, ga je naar de ander toe voor de verrijkende ervaring in de ontmoeting. In partnerschap duik je samen in die verrijkende diepte. Op het werk bundel je de kwaliteiten in functie van de vooropgestelde doelen. In je vriendenkring groei je samen naar oprechtheid in zorg voor jezelf en voor mekaar. De ontdekkingsreis is het leven zelf, je ontdekt wie je werkelijk bent in ontmoeting met de ander.

Sleutel :

Luister naar je innerlijke stem.

Wens je ondersteuning? Voel je vrij contact met me op te nemen.