STERVEN Oprechtheid

“Alleen in eerlijkheid openbaart de waarheid zich.”

“En is dit werkelijk zo?” is een zinnetje dat ik me vaak stel, op weg naar mijn waarheid. Op weg naar helder krijgen van datgene wat er is.
Er zijn handelingen die we stellen, handelingen die we ons eigen gemaakt hebben in het verleden. We hadden ze toen nodig om te overleven. Deze handelingen zijn niet wie wij zijn. Dit is het grote misverstand, welke we onszelf wijsmaken. Wanneer we dit helder zien, dan kunnen we ons bevrijden van die handelingen, die nu niet meer van toepassing zijn.

Dualiteit van het aards leven.

Alles is licht en schaduw. Dat zal altijd zo blijven. Het is vooral de manier van omgaan 'met' die het verschil uitmaakt. Voel ik me al gauw slachtoffer van mijn verdriet, tegenslag? Of kijk ik naar wat verdriet, tegenslag, boosheid mij te vertellen heeft wie ik ben. Hoe ik omga met…

Jezelf bevrijden.

Me bevrijden van wat? Bevrijden van het niet durven voelen. Me bevrijden van het wegstoppen van dingen die zijn wat ze zijn. Me bevrijden van leugens, vluchtwegen, kronkels die ik maak om toch niet in de ogen te kijken datgene wat er is. Het is zoveel eenvoudiger te laten zijn wat er is. Het heldert op, geeft energie. Waarom toch brengen we onszelf steeds opnieuw in de nestels van troebelheid?

Je denken voorbij ... openbaart zich een ander bewustzijn.

Voelend ervaren brengt ons bij een ander soort weten, een ander soort denken. Eentje dat zijn wortels heeft in de buik. Dat goeie "oeroude" gevoel in je buik, dat kan je niet voorliegen. Oprecht erkennen wat er is in je stervensproces is van levensbelang voor jezelf en voor je omringenden.

Eenheidservaring in je laatste levensfase.

Waarheid openbaart altijd. Je laatste levensfase kan bewust aangegaan worden. Wanneer je in de stilte treedt ervaar je de grootsheid van het leven.

Sleutel:

Eerlijkheid duurt het langst.

Wens je ondersteuning? Voel je vrij contact met me op te nemen.