LEVEN Overgave

“Overgave vraagt geduldig mededogen naar jezelf. Het is een oneindig groeiproces waartoe het leven zelf je van moment tot moment uitnodigt.”

Vertrouw het leven zelf!

Elke dag opnieuw is er wel iets dat je niet leuk vindt. Het is dat juist dat de basis legt voor je levensinzichten.

Het leven brengt je datgene wat je nodig hebt om jezelf opnieuw te zien in je TOTALITEIT.

Wanneer je het leven ontvangt zal je je HEELHEID waarnemen.
Ziekte, ongeluk, pijn, verlies, dood,… Vreugde, leven, enthousiasme,… het leven is een totaalpakket.

ALLES is wat het is. Ik ben.

Wie ben ik? Ik ben diegene die kan beleven wat het leven met me doet. Hoe ik omga met die beleving vertelt me wie ik werkelijk ben.
Gevoelig, kwetsbaar, geduldig, ongeduldig, verdraagzaam, onverdraagzaam, … een ongelooflijk rijk kleurenpakket aan beleving ben ik.

Ik ben ongelooflijk rijk, in iedere situatie kan ik me anders gedragen en toch mezelf zijn.

Het leven openbaart zich: in de spiegel zie je wat je nodig hebt!

De weg naar heelheid is er een met vallen en opstaan. Ik ben mezelf een stuk kwijt geraakt de voorbije jaren. In onze opvoeding heb ik mezelf beperkt door angsten die me beletten voluit te leven.

Gelukkig is er nu een spiegel waarin ik kan zien welke delen ik van mezelf ontkend, verloren, verdrongen, … heb.

Wat je situatie ook is, het leven is PERFECT in de weerspiegeling van datgene wat je te omarmen hebt (aan jezelf terug te geven hebt).

Sleutel :

In plaats van weg te duwen, te negeren, datgene wat je niet leuk vindt, omarm en bekijk en ervaar wat het met je doet.

Wens je ondersteuning? Voel je vrij contact met me op te nemen.