Stap in je stroming…

“Ik mag en kan er zijn, in alles wat is. Elke ervaring erkennen en beleven schenkt me een groeien in bewustworden van wie ik werkelijk ben in de grootsheid van het leven. Mijn persoonlijke creaties worden geboren...”

Hilde betekent strijdster.

Het leven fascineert mij. Elk moment, elke ontmoeting bevat voor mij een groeikans tot bewustwording. Het leven zelf nodigt voortdurend uit om mee te gaan in haar natuurlijke levensstroming. Dit lijkt misschien wel gemakkelijk maar is best wel moeilijk. Meegaan in onze natuurlijke stroming vraagt overgave. En overgave betekent loslaten. Maar hoe laat je los? En hoe kom je in overgave? Wanneer we die beweging oprecht maken zal overvloed je geschenk zijn.

LIEFDE is wat LEVEN is. In alle eenvoud ligt haar rijkdom. Hiertoe te komen is vaak een pittige weg van vallen en opstaan. En omdat we uit balans zijn, bieden zware crisismomenten een kans om te groeien naar oprechter leven en herstel van balans.

Onze cultuur is ons tot dienst geweest maar NU is tijd voor iets nieuws: een leven van overvloed in onvoorwaardelijke liefde, dit is wat ik onze komende generatie toewens. En dit hebben we ook zelf vorm te geven. Vandaar, ik maak mijn beweging naar LIEFDE en reik mijn kennis aan hen die er klaar voor zijn. Iedere crisis in mijn leven bracht me letterlijk dichter bij mezelf. Ik heb geleerd dat het leven bedoeld is om gelukkig te zijn, te genieten met al mijn zintuigen in alle situaties die er zijn. Ik heb geleerd dat ik meer ben dan mijn fysieke lichaam, ik ben getuige geworden van mijn denken, emoties, mijn energetische, spirituele wezen. Kortom ik ben gegroeid in meesterschap van mijn wezenlijke zijn. Ik heb geleerd dat zelfzorg essentieel is en dat van hieruit alle zorg voor de ander vloeit. De magie van het leven openbaart zich keer op keer. Zelfliefde is voor mij de basis voor balansherstel naar een gelukkig en gezond leven.

Eerst werkte ik 16 jaar in een reclame bureau, die tijd kon ik er ten volle zijn voor mijn kinderen. Daarna werkte ik tot op heden in een woon zorg centrum als pastoraal medewerker, spiritueel welbevinden.

Zorg vanuit mijn hart, daar is waarin ik de voorbije jaren in groeide. Zonder woorden een liefdevolle bedding aanbieden in de palliatieve zorg. Zingeven aan je stervensproces door te groeien in liefde en thuis te komen bij jezelf. Je leven afronden en aanvaarden datgene wat geweest is en is. In een bedding van liefde je gedragen weten resulteert in een onnoemelijke rust die het fysieke sterven als deel van het leven laat ervaren.

De voorbije jaren heb ik geleerd verlies ervaringen een plek te geven waardoor je leven opnieuw tot bloei kan komen. Samen met mensen op zoek gaan om hun draagkracht aan te sterken om datgene wat is deel te laten zijn van het geheel.

Ik heb geleerd in al die jaren dat loslaten een andere manier van vasthouden is. Wat je los te laten hebt, mag er zijn. Wat een troostende vrijheid je hierin kan ervaren is moeilijk vatbaar in woorden.

Het mooiste voor mij als moeder is mijn kinderen op pad zetten naar echte volwassenheid. Hiermee bedoel ik dat ze effectief hun droom leven. Dat ze communicatief vaardig zijn in het uitspreken van hun verlangens en hun grenzen. Dat ze eerlijk zijn in de eerste plaats naar zichzelf. Dat zij getuige worden over hun denken, hun emoties, hun voelend bewustzijn. Kortom dat mijn kinderen overleven in een wereld die er nu is en daar zelfs hun stralende zelf zijn, dat maakt mij gelukkig. Ik geloof dat ik erin geslaagd ben echt ouderschap vorm te geven, daar ben ik best trots over. Het is echt volwassen worden en dat wens je je kinderen toe. In onze cultuur is dat een beetje zoek geraakt. En de voorbije jaren ben ik eerst zelf volwassen geworden en van daaruit wist ik hoe ik mijn kinderen kon ondersteunen en motiveren in hun groei naar volwassenheid.

Ik constateer, wanneer ik nu in gesprek ga met jongeren dat ik super blij wordt, hen motiveren in hun groei naar volwassenheid, hen ondersteunen in het vormgeven van hun dromen, vooral hen onderricht geven in het verkrijgen van meesterschap over zichzelf is wat ik met levensstroming voor ogen heb. Ik hou ervan wanneer mensen geboeid zijn door het leven en ik hou er vooral van om met hen op pad te gaan, samen te zoeken naar het ontwarren van de nestels, de valkuilen blootleggen en oplossingen zoeken. Samen je balans hervinden en je op pad zetten om jou droom waar te maken, ook al ben je fysiek stervende of heb je het heel zwaar. Het leven is magisch, dat heb ik zovele keren al ervaren. Wanneer jij je leven opnieuw in handen neemt, sta je aan het stuur en dan pas kan er iets veranderen. Weet je nog als kind geloofde je dat je bergen kon verzetten. Nu is de tijd er om opnieuw het kind te zijn in een volgroeide versie en je bergen te verzetten. Omdat jij nu kan doorgroeien naar je meesterschap. Het maakt me gelukkig, dat de levenswijsheid die ik in de palliatieve zorg verworven heb nu kan doorgeven aan jonge mensen. Omdat we altijd eerst te sterven hebben alvorens we tenvolle kunnen leven. Ik geloof in jou, ik geloof dat wij samen “een prachtige, liefdevolle wereld” kunnen vormgeven.

Ben je benieuwd naar je levensstroming? Dan ben je van harte welkom.

Ook ouders kunnen bij mij terecht wanneer ze in hun ouderschap wensen te groeien. Of wanneer je echt Wenst te groeien naar volwassenheid.

Uit liefde voor het leven loop ik graag even naast je.

Hilde Van Hauwaert