Stap in je stroming…

“Ik mag en kan er zijn, in alles wat is. Elke ervaring erkennen en beleven schenkt me een groeien in bewustworden van wie ik werkelijk ben in de grootsheid van het leven. Mijn persoonlijke creaties worden geboren...”

Levensstroming

Meegaan met mijn natuurlijke stroming schept energie.
Ik ervaar vrijheid en blijheid, dat is bewegwijzering voor mij.

Het vraagt continue aandacht en bereidheid tot overgave in het moment.

Sleutel: aanvullen

Oefening: aanvullen

Zelfrespect

Vanuit een opvoeding van zorg voor die ander heb ook ik me compleet weggegeven. De totale fysieke uitputting was een schreeuw van mezelf. Mijn lichaam gaf aan, zo kan het niet meer verder. Dit was voor mij mijn keerpunt. Ik ben op weg gegaan in het beluisteren van mijn innerlijk verlangen. Het was een eenzame weg waarin ik heel veel onbegrip tegenkwam. Het was niet meer dan mijn eigen onbegrip dat weerspiegeld werd in mijn omgeving. Ik heb de weg afgelegd van eenzaamheid naar vervullend alleen zijn. Ik heb het ervaren als een groei naar volwassenheid, loskomend van verwachtingen dat elk kind zijn moeder en vader (en later zijn partner, kinderen, vrienden,…) toeschrijft. Het is op je eigen benen leren staan. Mezelf erkennen in alles wie ik ben, mezelf de pluimen geven, mezelf bijsturen in liefdevolle kritische zin.

Vanuit deze volwassenheid veranderen je relaties naar volwaardig partnerschap. Je klampt je niet meer vast aan die ander, je verwacht niet meer de bevestiging van de ander omdat je jezelf erkent.

Je wordt gedragen in het leven, dat is hoe ik het ervaar. Ook bij heel moeilijke momenten ervaar ik steeds opnieuw bemoediging om door te gaan.

Sleutel: stilstaan en luisteren naar de roep van mijn lichaam

Oefening: rusten wanneer mijn lichaam dit aangeeft

Ondernemen

Actie heeft tot gevolg reactie. De ervaring van rust, vertrouwen, liefde, warmte in mijn hart is voor mij bewegwijzering naar overgave in mijn levensstroming. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik een hele sterke wilskracht meegekregen heb van mijn ouders. Actie ondernemen in elk moment en tegelijk in overgave gaan, het kan.

Bewust leven in ontmoeting met mens, dier, natuur,… openbaart me wie ik werkelijk ben. Alleen ikzelf kan mijn leven in handen nemen. Alleen ikzelf kan me verrijken door de beleving. Alles wat er is, waar te nemen, toe te laten in de ervaring en hierdoor erkennen.

Sleutel: ruimte scheppen tot actie in de kleine dingen. “Rome is in meer dan één dag gebouwd” als slogan hanteren.

Oefening: ik kan dromen van mijn verlangens= ik stel een doel voor ogen.
Ik ben realistisch en kijk wat ik nu kan. De kleinste beweging die ik maak, maakt me gelukkig? Dit is de juiste, ook al lijkt ze op het eerste zicht, weinig of niets te maken hebben met mijn doel dat ik voor ogen heb.

Oprechtheid

Kan ik eerlijk zijn? Durf ik eerlijk te zijn? Voor mij een heel belangrijke levensnorm. Om dichter bij mijn levensstroming aan te sluiten doorprik ik de leugens die ik mezelf regelmatig wijsmaak. Het is een weg naar volwassenheid die bevrijdend werkt. Het maakt mij krachtig, mijn kwetsbaarheid te erkennen.

Het vraagt moed om de balans te vinden tussen vreugde en verdriet. Ik leer elke dag opnieuw dat het leven een dans is tussen licht en schaduw. Dit is de rijkdom van leven op aarde. Eenheid tussen de twee is een nieuw bewustzijn. Pijn zal er altijd zijn, lijden schenkt kennis.

Vrijheid is voor mij het rijkste goed dat ik in dit leven kan bekomen.

Het schenkt je vrijheid wanneer je het leven, in alles wat er is, kan dragen in het moment. Het wordt dan de dans van levensstroming in vreugde en verdriet.

Sleutel: Eerlijkheid in de zin van oprecht zijn met jezelf. Alles is wat het is.

Oefening: Door jezelf te observeren bemerk je bepaalde handelingen van jezelf die vaak automatisch gebeuren. Stel jezelf in vraag: “Hoe komt het dat ik me zo gedraag in dat moment, bij die persoon…”

Overgave

Het leven zelf leert me beetje bij beetje dat ALLES is wat het is. Dat alles er is om me terug te brengen bij mijn werkelijke zijn. Ik mag er zijn in overgave.

Het leven zelf zorgt voor mij.

Sleutel: Groeien in vertrouwen dat het leven het goed met je voorgeeft.

Oefening: Soms is het nodig om fysiek te rusten, doe het, ook als je iets anders in je hoofd hoort.

Creativiteit

Het mooiste geschenk is onze creativiteit leven. Muziek, dans, zang, woord, schilderen, boetseren, beeldende kunsten, koken, …. Expressie vanuit je diepste zijn, openbaart je wie je bent, ondersteunt je, voedt je. Onze zintuigen brengen ons bij deze menselijke eigenheid.

Sleutel: Dans, zing, schilder, …

Oefening: Creëer zonder resultaat te verwachten, doe wat je te doen hebt en geniet van de handeling.

Zingeving

Dit is wat mijn leven zin geeft.
De zorg voor mezelf, vraagt een dagelijkse inzet. Mezelf erkennen in alles wie ik ben, vraagt geduld en zachtheid.
Hoe meer erkenning voor mezelf, hoe meer begrip ontstaat voor de ander.
Onvoorwaardelijke liefde voor mezelf opent de onvoorwaardelijke liefde voor alles rondom jou.
Zelfkennis als begin van wijsheid zet me op een groeipad van bewustwording. Dit is wat mijn leven verrijkt en me enthousiast maakt.
Vanuit mijn persoonlijke levensblijheid ga ik op zoek naar ondersteuning voor anderen in lief en leed.

Sleutel: In haar natuurlijke levensstroming is leven overvloed.

Oefening: Elke ontmoeting vertelt me iets over wie ik ben.