Stap in je stroming…

“Wie de dood in de ogen durft te kijken, ontdekt wat het werkelijke leven is.”

“Kleine beetjes doodgaan schept ruimte om werkelijk te leven. Werkelijk leven is voedend … en schenkt je innerlijke vrede… Is dit het geluk waar we op zoek naar zijn?”

Stap in je stroming

De twee krachtigste momenten in een mensenleven zijn, geboorte en dood. Op die momenten staan we heel dicht bij de werkelijkheid van het leven. De versluiering is daar op zijn dunst. Deze gebeurtenissen zijn in geen denken te vatten. Wanneer wij hen in hun volle potentieel tot ons laten komen, wanneer wij ons tot op bot en ziel laten raken, zullen we in die momenten verrijking in bewustzijn ontvangen.

Hier nodigt het leven uit tot overgave en vertrouwen.

Angst is menselijk, erken haar, ga vooral je leven aan in je stervensproces. Het leven zelf zal zich openbaren. Je groei in bewustwording is het mooiste cadeau wat je jezelf en je dierbaren kan schenken.

Eenvoudigweg sterven

Stap in je stroming van leven bij stervensmomenten. Hoe vreemd het ook moge klinken. Wij zijn verleerd wat werkelijk sterven is. Sterven is een levensfase die heel heilzaam is voor jezelf en je omgeving. Door in de natuurlijke levensstroming van sterven te komen, wordt men voorbereid op het levenseinde, op de overgang naar een nieuw begin.

Bepaalde rituelen kunnen heel heilzaam zijn in ondersteuning. Dankbaarheid voor het leven hoort bij afscheid nemen van het leven. Het leven wordt afgerond, er wordt bewust afscheid genomen dat als heel troostend wordt ervaren door hen die achterblijven, maar ook door de stervende.

Dood is datgene wat niet geleefd wordt. Vanuit angst ontstaat een vastlopen. De natuurlijke stroming wordt geblokkeerd. Afronding van het leven vindt hierdoor beperkt of niet plaats.