STERVEN Overgave

“Vertrouw het leven zelf!”

Het leven heeft het goed met je voor. Alles in het moment is jou gereedschap om jezelf te bevrijden. Daarna om jezelf verder te ontdekken.

ALLES is wat het is. Ik ben.

Ik ben wie ik ben in de huidige stroming. Mezelf aanvaarden in alles wie ik ben, is vaak een opdracht doordat we de natuurlijke stroming vergeten en verleerd zijn.

Het leven openbaart zich.

Jezelf aanvaarden in wie je bent schenkt je inzicht over het werkelijke leven in haar grootsheid.

Sleutel :

Laat zijn wat er is. Je gevecht tegen de stroming. Het steeds anders willen kost je bergen energie en maakt je moe. Het is een eindeloos gevecht, het gevecht tegen de windmolens.

Wens je ondersteuning? Voel je vrij contact met me op te nemen.